Tipus de Divorci i Conveni Regulador

Tipos de Divorcio y Convenio Regulador

S’anomena divorci el procediment pel qual es dissol el matrimoni i s’extingeixen els drets i les obligacions legals nascuts amb ell.

Qui pot sol·licitar el divorci?

El divorci, pot ser sol·licitat per:

  • Tots dos cònjuges o un amb el consentiment de l’altre. Juntament amb la demanda de separació caldrà presentar una proposta de conveni regulador. I es tractaria d´un divorci de mútua acord.
  • També pot ser sol·licitada per un dels cònjuges, de manera unilateral. En aquest cas, ens trobaríem davant d’un supòsit de divorci contenciós.
  • Sempre cal una sentència que declari el matrimoni dissolt

Requisits per sol·licitar el divorci de mutu acord

El requisit és que tots dos cònjuges estiguin d’acord a desfer el vincle que els uneix i que així ho sol·licitin al Jutjat i que hagin transcorregut almenys 3 mesos des de la celebració del matrimoni. Aquesta sol·licitud, anomenada «demanda de divorci», és un escrit dirigit al Jutjat en què sol·liciten la ruptura de l’enllaç matrimonial els dos cònjuges conjuntament o només un, i l’altre s’adhereix posteriorment a aquesta petició.

Requisits per sol·licitar el divorci contenciós

La demanda de divorci serà presentada per un dels cònjuges i sempre que hagin transcorregut almenys 3 mesos des de la celebració del matrimoni. Juntament amb la demanda es presentarà el projecte de mesures o efectes del divorci que proposa el cònjuge demandant.

El divorci contenciós es pot convertir en divorci de mutu acord?

Si, en qualsevol moment del procés de divorci contenciós, els cònjuges, actuant consensuadament, poden sol·licitar que continuï el procediment pels tràmits del divorci de mutu acord, per a la qual cosa necessàriament hauran de presentar el conveni regulador corresponent.

Avantatges i desavantatges del tipus de divorci

De mutu acord: aquest tipus de divorci és, sens dubte, el més aconsellable.
Els principals avantatges són els següents: Major rapidesa i senzillesa en els procediments. Menor cost econòmic.

Contenciós: aquesta via de divorci és menys recomanable. Les dificultats es tradueixen en una duplicitat de tràmits, despeses i durada del procés, a causa de l’existència de dues parts confrontades tractant de dirimir-ne les diferències i, en conseqüència, devent practicar proves per corroborar les seves al·legacions

Qui pot sol·licitar el divorci?

El divorci, pot ser sol·licitat per:

  • Tots dos cònjuges o un amb el consentiment de l’altre. Juntament amb la demanda de separació caldrà presentar una proposta de conveni regulador. I es tractaria d´un divorci de mútua acord.
  • També pot ser sol·licitada per un dels cònjuges, de manera unilateral. En aquest cas, ens trobaríem davant d’un supòsit de divorci contenciós.
  • Sempre cal una sentència que declari el matrimoni dissolt

Requisits per sol·licitar el divorci de mutu acord

El requisit és que tots dos cònjuges estiguin d’acord a desfer el vincle que els uneix i que així ho sol·licitin al Jutjat i que hagin transcorregut almenys 3 mesos des de la celebració del matrimoni. Aquesta sol·licitud, anomenada «demanda de divorci», és un escrit dirigit al Jutjat en què sol·liciten la ruptura de l’enllaç matrimonial els dos cònjuges conjuntament o només un, i l’altre s’adhereix posteriorment a aquesta petició.

Requisits per sol·licitar el divorci contenciós

La demanda de divorci serà presentada per un dels cònjuges i sempre que hagin transcorregut almenys 3 mesos des de la celebració del matrimoni. Juntament amb la demanda es presentarà el projecte de mesures o efectes del divorci que proposa el cònjuge demandant.

El divorci contenciós es pot convertir en divorci de mutu acord?

Si, en qualsevol moment del procés de divorci contenciós, els cònjuges, actuant consensuadament, poden sol·licitar que continuï el procediment pels tràmits del divorci de mutu acord, per a la qual cosa necessàriament hauran de presentar el conveni regulador corresponent.

Avantatges i desavantatges del tipus de divorci

De mutu acord: aquest tipus de divorci és, sens dubte, el més aconsellable.

Els principals avantatges són els següents: Major rapidesa i senzillesa en els procediments. Menor cost econòmic.

Contenciós: aquesta via de divorci és menys recomanable. Les dificultats es tradueixen en una duplicitat de tràmits, despeses i durada del procés, a causa de l’existència de dues parts confrontades tractant de dirimir-ne les diferències i, en conseqüència, devent practicar proves per corroborar les seves al·legacions

Comparteix aquest article!
Facebook
Twitter
LinkedIn

O deixa’ns les teves dades i et trucarem nosaltres.