Separació, divorcis, modificació de mesures, impagament de pensions

Dret de família

El dret de família és especialment delicat ja que els interessos que estan en joc transcendeixen del purament econòmic; és per això que atenem amb especial sensibilitat i cura les matèries relatives al dret de família.

Imagotipo separador
Tots els dies de l'any
Tarifes
 • Divorci Express – Sense fills i sense béns: Des de 250 €.
 • Divorci mutu acord amb fills sense béns: Des de 350 €.
 • Divorci mutu acord amb fills i amb béns: Consultar.
 • Divorci contenciós: Des de 900 €
 • Liquidació del règim matrimonial: Des de 750 €.
 • Dissolució de condomini: Des de 900 €.
 • Mesures paternofilials de mutu acord en parelles de fet: Des de 350 €.
 • Mesures paternofilials contenciós en parelles de fet: Des de 900 €.
 • Modificació mesures mutu acord: Des de 500 €
 • Modificació mesures contenciós: Des de 900 €.
 • Sol·licitud d’autorització judicial (jurisdicció voluntària): Des de 300 €.
 • Reclamació pensió d’aliments: Des de 400 €.
 • Reconeixement de paternitat: Des de 500 €.
 • Impugnació o reclamació de paternitat: Des de 800 €.
 • Mesures de Suport a la Persona amb Discapacitat: Des de 750 €.
 • Revisió del procediment judicial de mesures de suport: Des de 500 €.
 • Remoció del càrrec: Des de 300 €.
 • Rendició, impugnació i revisió de comptes: Des de 200 €.
 • Constitució matrimoni o parella de fet notarial / civil: Des de 400 €.
 • Capítols matrimonials (pactes en previsió de ruptura): Des de 700 €.

O deixa’ns les teves dades i et trucarem nosaltres.

O deixa’ns les teves dades i et trucarem nosaltres.