Assessorament i gestió d'herències, llegats i legítimes. Testaments, Impostos, transmissions patrimonials, pensions de viduïtat.

Dret d'herències i successions

Disposem d’advocats especialitzats en dret de successions i resolució de conflictes entre hereus.

Imagotipo separador
Tots els dies de l'any
Tarifes
 • Planificació Successòria amb previsió de l’Impacte Fiscal: Des de 300 €.
 • Donacions anticipades: Des de 500 €.
 • Pactes Successoris: contractes amb efectes posteriors a la defunció: Des de 350 €.
 • Memòries Testamentàries: Des de 75 €.
 • Voluntats anticipades: Des de 75 €.
 • Designació de marmessores: Des de 75 €.
 • Testament digital: Des de 75 €.
 • Testament hològraf: Des de 100 €.
 • Redacció de poders: Des de 100 €.
 • Accions per a protegir el patrimoni: Des de 800 €.
 • Tramitació de l’herència sense testament: declaració d’hereus: Des de 700 €.
 • Tramitació de l’Acceptació o Repudiació de l’Herència, amb gestió del pagament dels impostos: Des de 500 €.
 • Interrogatori In Iure: anomenada als hereus: Des de 150 €.
 • Partició i adjudicació en lots de l’herència: Des de 700 €.
 • Gestió registral de les propietats: Des de 75 €.
 • Negociació extrajudicial: actes de conciliació i acords: Des de 500 €.
 • Reclamació judicial de legítima: A consultar.
 • Reclamació judicial de llegats: A consultar.
 • Reclamació judicial del dret a la quarta falcidia: A consultar.
 • Reclamació judicial dels drets de la parella: Des de 500 €.
 • Impugnació o litigació del desheretament: Des de 900 €.
 • Impugnació i nul·litat del testament: Des de 900 €.
 • Impugnació de pacte successori: Des de 900 €.
 • Impugnació de donació: Des de 950 €.
 • Divisió judicial de l’herència: Des de 750 €.
 • Demanda contra l’herència jacent: Des de 500 €.

O deixa’ns les teves dades i et trucarem nosaltres.

O deixa’ns les teves dades i et trucarem nosaltres.