El dret de família és especialment delicat ja que els interessos que estan en joc transcendeixen del purament econòmic; és per això que atenem amb especial sensibilitat i cura les matèries relatives al dret de família.

 

Dret de família Barcelona

 

 • Separació, divorci de mutu acord i contenciós.
 • Procediments de modificació de mesures.
 • Reclamació o impugnació de la paternitat.
 • Impagament de pensions.
 • Execució dels convenis reguladors.
 • Liquidació del règim matrimonial.
 • Sol·licitud d'autorització judicial.
 • Procediments d'Adopció.
 • Procediment de mesures de suport a les persones amb discapacitat (notarial i judicial).
 • Preparació d'expedients matrimonials i celebració de matrimonis davant Notari.
 • Capitulacions matrimonials.