Especialistes en Dret Civil, amb amplis coneixements en les relacions entre persones, assessorem i defensem els interessos dels nostres clients, en tots els àmbits del dret.

Dret civil Barcelona

 

 • Contractes: compravenda, arres, arrendament, lísing, pensió vitalícia.
 • Reclamacions per incompliment contractual.
 • Reclamació per vicis ocults.
 • Redacció de burofax.
 • Divisió de béns en condomini.
 • Drets com a consumidor i usuari.
 • Desnonaments: per precari, impagament, ocupació.
 • Negligències professionals.
 • Indemnitzacions.
 • Embargaments.
 • Tràmits registrals i al·legacions