Advocat col·legiat expert en herències i gestió del patrimoni

 

Expert en Dret Successori i d'Herències a Barcelona

 

Especialment, la planificació successòria i impacte fiscal, així com l'acceptació d'herència i gestió dels seus tràmits.

  • Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona.
  • Màster en Dret de Successions per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
  • Postgrau en pràctica jurídica (civil i penal) per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
  • Màster d'especialització en l'Impost de Successions i Donacions (ISD), Imposat de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD).
  • Curs de Tributació en la Successió d'Empreses i Pactes Successoris.
  • Curs de Dret Successori en les Parelles
  • Curs de Dret Successori Internacional.
  • Curs d'aspectes civils i fiscals de la planificació successòria post-COVID-19.
  • Membre en la Llista de Perits Comptadors Partidors de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.