Les estadístiques del segon trimestre de 2014 de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere mostren un lleuger augment del 0’6% del nombre de denúncies respecte al mateix període de 2013, la qual cosa suposa un total de 31.699. Per a la presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona, posen en relleu la necessitat de “continuar insistint en la necessitat de denunciar perquè existeixi una millor resposta institucional de protecció a la dona i els seus fills”.

Menys del 2% de les denúncies per violència de gènere son presentades per familiars de les víctimes

No obstant això, la dada que més “preocupa” és que només el 1’61% de les denúncies van ser interposades per familiars de la víctimes perquè són persones que solen conèixer la situació però no s'impliquen. De fet, les mateixes víctimes presenten el 70% de les denúncies, mentre que el 14% són resultat de la intervenció policial i gairebé el 12% producte d'informes de lesions. A més, ha augmentat el percentatge de renúncies al procés judicial: del 5% en el segon trimestre de 2013 al 13% en 2014. Per a Carmona, això ha d'animar a “posar l'accent en l'acompanyament de la víctima al llarg del procediment“.

Una vegada iniciat el procediment, els jutges de violència sobre la dona van acordar en aquest període un total de 4.675 ordres de protecció, la qual cosa suposa el 55% de les sol·licitades. En total, es van interessar 8.428 ordres de protecció en aquest període, un 1,49% més que en el mateix trimestre de l'any anterior. També han augmentat lleugerament el nombre de sentències condemnatòries, del total de 12.274, el 61’3% van ser condemnatòries, enfront del 59’3 en el mateix període de l'any passat.

Carmona també ha elogiat la legislació espanyola com a instrument contra la violència de gènere i ha insistit en la importància de denunciar perquè es pugui actuar. En aquest punt ha ressaltat el paper del telèfon 016 contra el maltractament, un número que no deixa rastre en la factura telefònica